regulamin


Regulamin Strony Internetowej Restauracji

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Agencji VIP-ART SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem: ul. Browarna 37, 61-063 Poznań, NIP: 7781214431, REGON: 630859737, KRS: 0000234686 (dalej: „Restauracja”).
 2. Restauracja prowadzi działalność gastronomiczną, umożliwiając zamówienie posiłków za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Usługi dostępne na stronie internetowej są dostarczane przez Restaurację i jej kurierów.

II. Warunki Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 2. Zamówienia są realizowane na terenie określonym przez Restaurację.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Platność za zamówienie może być dokonana za pośrednictwem pośrednika płatności, gotówką lub kartą przy odbiorze.

III. Warunki Dostawy

 1. Dostawa jest realizowana przez kurierów Restauracji.
 2. Czas dostawy jest podawany indywidualnie dla każdego zamówienia.
 3. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez siłę wyższą.

IV. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewłaściwej realizacji zamówienia.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, numer zamówienia, powód reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Restaurację w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

V. Postanowienia Końcowe

 1. Restauracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze strony internetowej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Restauracji.
 3. W przypadku pytań dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony internetowej.